05.03.2024

Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsində od çərşənbəsi qeyd edildi.

Bu çərşənbə özünün adət-ənənələri, ritualları ilə zəngindir. İstiliyin qorunması, istiliyin yenidən qayıdıb torpağa hopması, torpaqda istiliyin başlanması və nəhayət, əmək mövsümünün başlanması üçün torpağa məhsul əkininə hazırlıq ənənələri Od çərşənbəsində əksini tapır. Bu çərşənbədə daha güclü tonqallar çatılmalı, daha güclü atəşfəşanlıq keçirilməlidir, tonqalın ətrafına toplaşan insanlar odun üzərindən atlanmaqla köhnə ildən qalan əzablarını, ağırlıqlarını sanki arxada qoyur və yeni ildə xoşbəxt, firavan həyat yaşayacaqlarına inanırlar.

 

Odun, tonqalın yandırılması ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. Pis anlar bu odda yansın, ocağın atəşi isə qəlbimizi isitsin. Od çərşənbəmiz mübarək!

 

#LənkəranAstaraRTİ #OdÇərşənbəsi #Novruz

 

 


Açar sözlər: ,