Viyən kənd tam orta məktəb

Ünvan: Viyən kəndi

Telefon: 025-257-01-76

Xanbulan qəsəbə tam orta məktəb

Ünvan: Xanbulan kəndi

Telefon: 025-257-61-70

Xarxatan kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xarxatan kəndi

Telefon: 025-256-87-87

Xolmili kənd B.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Xolmili kəndi

Telefon: 025-257-33-48

Yuxarı Nüvədi M.H.Mirzəcanov adına kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Nüvədi kəndi

Telefon: 025-259-17-55

Zövlə kənd M.Qarayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Zövlə kəndi

Telefon: 025-256-01-77

Təngivan kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Təngivan kəndi

Alazəpin kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Alazəpin kəndi

Telefon: 025-257-53-93

Bürcəli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Bürcəli kənd

Lənkəran ş. Əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb

Ünvan: Füzuli küç.

Telefon: 025-254-26-29