Çay fabriki qəsəbə H.Hüseynov adına tam orta məktəb

Ünvan: İsti su qəsəbəsi

Telefon: 025-256-52-98

Cil kənd R.İbadov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cil kəndi

Telefon: 025-256-81-14

Darquba kənd Q.Zeynalov adına tam orta məktəb

Ünvan: Darquba kəndi

Telefon: 025-256-40-92

Daşdalıqjar kənd S.Hüseynov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Daşdalıqjar kənd

Telefon: 025-259-32-31

Daşdatük kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Daşdatük kəndi

Telefon: 025-257-43-32

Digah kənd V.Qasımov adına tam orta məktəb

Ünvan: Digah kənd

Telefon: 025-254-19-68

Girdəni kənd M.Bağırov adına tam orta məktəb

Ünvan: Girdəni kəndi

Telefon: 025-255-91-60

Diryan kənd tam orta məktəb

Ünvan: Diryan kəndi

Gəgiran kənd tam orta məktəb

Ünvan: Gəgiran kəndi

Gərmətük qəsəbə tam orta məktəb

Ünvan: Gərmətük qəsəbəsi

Telefon: 025-259-53-01

Göyşaban kənd M.F.Səhban adına tam orta məktəb

Ünvan: Göyşaban kəndi

Telefon: 025-252-64-82

Günəhir kənd F.S.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Günəhir kəndi

Telefon: 025-257-71-38

Haftoni qəsəbə S.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Haftoni qəsəbəsi

Telefon: 025-256-35-00

Havzava kənd A.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Havzava kəndi

Telefon: 025-256-52-68

Hirkan qəsəbə A.Quliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Hirkan qəsəbəsi

Telefon: 025-255-71-73